myELEN.com: financování družstev a mikrofinančních institucí s výnosem 5-7% p.a.. Propojení spotřeby se spořením, kdy úrok je splácen kávou, klimatická hra a další rozvojové projekty. Hledáme dobrovolníky pro neviděné rozvojové inovace, pište na info@myelen.com