Přednáška mj. o Tosepanu a způsobům jak čelit gourmet dekadenci a kávovému neokolonialismu.