Členství v kooperativě

Členství v kooperativě znamená stát se akcionářem kooperativy s právem jednoho hlasu, což umožňuje pravidelně spořit společně s ostatními členy. Dle uvážení můžete vložit jednu částku anebo pravidelně přispívat menší obnosy. Kromě ročního garantovaného výnosu, v rocích kdy se kooperativě daří, lze získat navíc i dividendy. Členové mají právo účastnit se valné hromady a mít tak přímý vliv na hospodaření entity, která je složená z farmářů, malých výrobců a obyvatel vesnice a demokraticky rozhoduje o strategii rozdělení svých zisků. Návštěva valné hromady se navíc může stát zajímavým turistickým a kulturním zážitkem.

Vklady střadatelů pomůžou mnoha nemajetným rodinám a to transparentním a demokratickým způsobem. Největší výhodou kooperativ ale zůstává zákonný limit množství hlasů, což znemožňuje akumulaci moci a kapitálu malé skupině akcionářů a bohatství je tak rozprostřeno mezi jednotlivé členy.

Umožnit členství cizincům v kooperativách je doposud nikde jinde nerealizovanou inovací, kterou přináší myELEN.com.

Sustainable support paid back with interest